Dear Heineken Roeivierkamp competitors, 

This following announcement contains information about decisions made by the race directory after the evaluation of the last Roeivierkamp.This following announcement contains information about decisions made by the race directory after the evaluation of the last Roeivierkamp.

As you may have noticed the Heineken Roeivierkamp got more crowded. At the banks of river Amstel more cyclist follow the race each year, at Nereus more supporters and spectators show up every year and especially on the water more boats crowd the river each edition. The consequence of this more ever growing crowds in combination with our unique way of racing is that the limit of what the Amstel can carry is reached.

This is why we, the organizing committee of the Heineken Roeivierkamp, had to put a cap at the amount of boats that could enter the Heineken Vierkamp. This cap will be executed using a set of rules that are described in the document “Rules of Qualification H4K 2020” that will be enclosed with this message. The document can also be found on our website.
If there are any questions we are happy to answer them. Questions can be sent to: [email protected]

On behalf of the organizing committee of the Heineken Roeivierkamp,
The race directory,
Thomas Hakkennes (race director long track)
Mark Buis (race director short track)
Joost van Genuchten (race director long track)

Please check the new qualification rules here.

After a turbulent weekend, full of difficult decisions that had to be made, the race directory would like to elaborate on several aspects of their decision making.

First of all we would like to stress that the safety of our competitors has been the main consideration in all the decisions that were made.

Our choices made during the weekend were all based on weather forecasts. Unfortunately these forecasts were not always aligned with the actual weather conditions that were predicted. After canceling the first three blocks on Saturday morning, the weather turned out to be better than expected. In the afternoon the wind speeds remained strong for longer than the weather forecasts predicted. Therefore, the decision was made to cancel the fourth block on Saturday as well. During this process, we stayed in close contact with the boat houses along the river Amstel about the safety conditions on the water. Unfortunately, the weather conditions there turned out to be too dangerous for crews to make their way to the start safely.

Based on the weather forecasts for Sunday it seemed highly unlikely that rowing would be possible after 3:00 p.m. On Saturday evening, we considered to keep all options open for Sunday, but given the very bad weather forecasts we decided to change the planning for Sunday and preliminarily cancel the events after 3:00 p.m. Looking back on this decision, we should have waited with canceling these events, given the ever changing weather forecasts. We regret that the wording of our announcement on Saturday evening resulted in some crews being unable to compete on Sunday.

On Sunday morning, the weather forecasts had changed for the better and therefore we decided to continue with all races. All crews that were still able and willing to row were given a chance to compete on Sunday. Crews that were not able to compete due to logistic or other reasons would end up not being worse of compared to the situation where all races would have been canceled.

We understand that prioritising the elite divisions over masters, juniors and club divisions needs some clarification for the crews that would originally race on Sunday morning. The elite crews are a priority at the Heineken Roeivierkamp. In the limited time available on Sunday we first wanted to give the opportunity to the elite crews to race. We understand that not everyone will agree with this point of view.

Additionally, we received questions and concerns regarding the toss we made with respect to the men´s or women´s masters divisions that would row on Sunday. After a consultation with the jury we could not find any ground to prioritise either of the two. Therefore, a toss seemed to be the fairest option to make a decision.

On behalf of the Heineken Roeivierkamp committee we would like to thank all participants for their flexibility and unlimited enthusiasm. We truly think it is great to see that the vast majority of crews still participated in the races, despite of several changes in the racing schedule and the fact that for some divisions only one distance remained. We are glad that all crews had the opportunity to still race on Sunday.

We hope that this message clarifies any decisions we made during the weekend. We appreciate the involvement and will use all feedback received to keep improving the regatta in the following years to come. To conclude, we would like to thank all competitors, coaches, umpires and other volunteers. We are looking back to a spectacular Saturday afternoon and a Sunday that was filled with races.  

Na een bewogen weekend, waarin wij veel moeilijke beslissingen hebben moeten nemen, lichten wij als wedstrijdleiding graag het een en ander toe.
Allereerst is het belangrijk om te benadrukken dat bij alle beslissingen vanaf vrijdagavond de veiligheid van onze deelnemers voorop heeft gestaan.
Op basis van de weersverwachting hebben wij bepaalde keuzes gemaakt. Helaas liepen de weersverwachting en het daadwerkelijke weer niet altijd parallel. Zo bleek nadat was besloten op zaterdag de eerste drie blokken af te gelasten, het weer uiteindelijk mee te vallen. Op zaterdagmiddag ging de wind uiteindelijk later liggen dan verwacht en moest daarom besloten worden om het vierde blok uiteindelijk weer af te gelasten. Wij onderhielden nauw contact met de andere roeiverenigingen aan de Amstel over de veiligheid aan de vlotten. Helaas bleek de situatie hier te onveilig.
Op basis van de weersverwachting voor zondag leek het erg onwaarschijnlijk dat er na 15.00 uur nog geroeid kon worden. We hebben de afweging gemaakt of we een slag om de arm moesten houden, aangezien alle indicaties waren dat roeien toch niet mogelijk zou zijn. Gezien de wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid van het weer hadden we dit achteraf bekeken moeten doen. Wij betreuren het dat de formulering van het bericht van zaterdagavond ervoor heeft gezorgd dat sommige deelnemers niet meer in staat zijn geweest om mee te roeien.
Toen op zondagochtend de weersverwachting was dat er toch geroeid kond worden, is besloten om alle velden door te laten gaan. Ploegen die alsnog konden en wilden roeien, konden zo alsnog aan de wedstrijd deelnemen, terwijl ploegen die om logistieke of andere redenen niet deel konden nemen, niet in een slechtere positie zouden zijn dan bij volledige afgelasting.
Ook begrijpen wij dat de prioritering van de wedstrijddivisies in dit besluit vraagt om nadere uitleg ten overstaan van de deelnemers van de divisies die oorspronkelijk in de ochtendblokken gepland stonden. Deze beslissing is gemaakt omdat de prioriteit van de Heineken Roeivierkamp allereerst bij het toproeien ligt. In de beperkte tijd die er volgens de voorspelling was om te roeien, wilden wij dat in ieder geval deze blokken doorgang konden vinden. Wij hebben er begrip voor dat niet iedereen zich in deze keuze kan vinden.
Daarnaast hebben wij veel vragen gekregen over de loting die bij deze beslissing heeft plaatsgevonden met betrekking tot de doorgang van de heren of dames veteranen velden. Aangezien er na overleg met de jury geen goede reden was om één van deze velden boven de ander te verkiezen is besloten om over te gaan tot loting. Dit was naar onze mening de eerlijkste oplossing.
Namens de organisatie van de Heineken Roeivierkamp willen wij graag alle deelnemers bedanken voor hun flexibiliteit en onverminderde enthousiasme dit weekend. Wij vinden het fantastisch om te zien dat we de overgrote meerderheid van onze deelnemers aan de start hebben mogen verwelkomen, ondanks het feit dat er een legio wijzigingen in het wedstrijdprogramma zijn doorgevoerd en er voor sommige ploegen slechts één afstand overbleef. Wij zijn blij dat er zondag voor alle velden toch nog een mogelijkheid was om te roeien.
Wij hopen dat dit bericht duidelijkheid verschaft over de beslissingen die wij dit weekend hebben genomen. We waarderen ieders betrokkenheid en nemen de feedback die we hebben ontvangen mee naar volgende jaren. Tot slot willen wij alle deelnemers, coaches, kamprechters en andere vrijwilligers ontzettend bedanken. Wij kijken terug op een spectaculaire zaterdagmiddag en een met roeien gevulde zondag.

Zoals eerder gecommuniceerd zullen dit jaar in het heren veteranenveld alleen de 75 hoogst geklasseerde ploegen zich kwalificeren voor de 5 kilometer op zondag. Naar aanleiding van een aantal vragen van deelnemers in dit veld hierbij een verduidelijking. De knip zal plaatsvinden aan de hand van een op leeftijdscategorie gecorrigeerd klassement. De correctiefactoren die hiervoor gebruikt zullen worden zijn berekend aan de hand van de uitslagen van de Heineken Roeivierkamp van de afgelopen 5 jaar en geven dus een goede representatie van de verhoudingen tussen de verschillende leeftijdscategorieën op de Heineken roeivierkamp.

Daarnaast zijn dit jaar de categorieën H, I en J toegevoegd aan de veteranenvelden. Hierdoor is de nummering van de verschillende categorieën enigszins gewijzigd. Bestudeer daarom dit jaar het tijdschema extra aandachtig zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Voor verdere vragen is de wedstrijdleiding bereikbaar op het e-mailadres [email protected].

As was previously communicated, this year only the top 75 crews of the men’s masters division will qualify for the 5K on Sunday. To clarify how this qualification will be decided exactly, the following must be taken into account. The qualification will be decided based on a classification that is corrected on the different age categories. The correcting factors that will be used to calculate this classification have been calculated from the results of the Heineken Roeivierkamp from past 5 years. They will therefore give an accurate representation of the difference in strength between the different age categories at the Heineken Roeivierkamp.

Furthermore, the categories H, I and J have been added to the men’s and women’s masters divisions this year. Because of this, the numbering for the divisions has been changed slightly. It is therefore extra important this year to study the timetable closely, so no unexpected surprises arise.The race directory is available to answer any extra questions, they can be reached via the e-mail address [email protected].