De loting voor de Heineken Roeivierkamp 2018 is te vinden onder registraties of via Time-Team.

Let op: Tijdens de initiële lotingsprocedure zijn de rugnummers op alfabetische volgorde van verenigingscode toegewezen. Inmiddels is deze fout hersteld en zijn de rugnummers opnieuw in willekeurige volgorde toegewezen. De juiste rugnummers zijn op vrijdag om 20:30 uur gepubliceerd.

The official draw for the Heineken Roeivierkamp 2018 is available at our registration page or alternatively via Time-Team.

NOTE: During the initial draw procedure, the bow numbers were wrongly assigned in alphabetical order by club. This error has been corrected and the bow numbers have been reassigned in random order. The correct numbers have been published on Friday at 20:30 hours.

Zoals sommigen van jullie misschien al hebben gezien, is het ijs de afgelopen dagen in een rap tempo gesmolten. Vanmiddag heeft onze wedstrijdleiding de baan geïnspecteerd en er is geen enkele reden om nog ijs te verwachten op de Amstel dit weekend. Dit betekent dat de 46e Heineken Roeivierkamp doorgaat! Iedere ploeg zal een volledige race kunnen varen. We kijken er naar uit om jullie dit weekend te verwelkomen!

 

As some of you may have seen, the ice has melted rapidly this week. This afternoon, our race directors did a full course check and there is no reason to expect any ice on the river Amstel this weekend. This means that the 46th Heineken Roeivierkamp is on! Every crew will be able to race a full race. We look forward to seeing you this weekend!


Vanavond zal de temperatuur in Amsterdam voor het laatst onder de nul graden celsius komen. Hoewel het grootste deel van het roeiwater nu nog bedekt is met ijs, is de verwachting dat de temperatuur in de komende dagen gaat stijgen. Voor nu gaan wij er nog van uit dat het ijs voor het wedstrijdweekend weg is. We hebben nog steeds nauw contact met de lokale weerinstanties en zullen wederom een update plaatsen als de verwachtingen veranderen.

Op woensdag 7 maart zullen we een definitieve beslissing geven over het doorgaan van de race. We hebben een aantal scenario’s klaar staan met betrekking tot de afgelasting van één of twee van de afstanden, mocht er nog ijs op de lange baan liggen. We gaan uiteraard wel voor een volledige wedstrijd.

The show must go on!

Vanavond zal de temperatuur in Amsterdam voor het laatst onder de nul graden celsius komen. Hoewel het grootste deel van het roeiwater nu nog bedekt is met ijs, is de verwachting dat de temperatuur in de komende dagen gaat stijgen. Voor nu gaan wij er nog van uit dat het ijs voor het wedstrijdweekend weg is. We hebben nog steeds nauw contact met de lokale weerinstanties en zullen wederom een update plaatsen als de verwachtingen veranderen.

Op woensdag 7 maart zullen we een definitieve beslissing geven over het doorgaan van de race. We hebben een aantal scenario’s klaar staan met betrekking tot de afgelasting van één of twee van de afstanden, mocht er nog ijs op de lange baan liggen. We gaan uiteraard wel voor een volledige wedstrijd.

The show must go on!

Tonight will be the last night that the temperature in Amsterdam will be below zero degrees Celcius. Although most of the racing water is still covered with ice, the temperatures are expected to rise in the coming days. As of now we are expecting the ice to be gone by race weekend. We are still in close contact with our local weather authorities and we will update you again might there be changes in the forecast.

On Wednesday March 7th, we will provide a final decision about the continuation of the race. We have different scenario’s ready for the possible cancellation of one or two of the distances might the ice be still present on our long course. However, we are aiming for a full race.

The show must go on!

De afgelopen dagen hebben we een hoop vragen ontvangen over de weersvoorspellingen voor de komende dagen en de consequenties die deze voorspellingen mogelijk met zich meebrengen voor de Heineken Roeivierkamp. Zoals hier beneden te zien is, geven de voorspellingen nu aan dat de “Siberische beer” alleen deze week bij ons blijft. Hierna zullen we weer terugkeren in het gebruikelijke Nederlandse lente-weer. Dit betekent dat er voor nu geen reden tot zorgen is over de mogelijke aanwezigheid van ijs op de Amstel in het weekend van 10 en 11 maart. Wij houden nauw contact met de lokale weer-instanties en zullen u op de hoogte brengen wanneer er iets mocht veranderen in de voorspellingen de komende dagen.